Sikkerhetsmakulering av dokumenter

Retura Shmil - makulering

Retura Shmil AS tilbyr en komplett løsning med innsamlingsutstyr, transport og makulering av informasjon som er klassifisert som fortrolig/strengt fortrolig, og som skal gjøres totalt ulesbart.

Alle ansatte som jobber med sikkerhetsmakulering har underskrevet en særskilt taushetserklæring.

  • Låsbar dunk i størrelse 140 – 240 liter, med innkastslisse og plombert lokk.
  • Dunken kan gjerne stå i kontorlandskapet og trilles ut på avtalt tømmedag.
  • Du slipper støy og støv ved makulering, ved siden av at du sparer tid.
  • Abonnementsordningen gir en økonomisk oversikt og bekymringsfri avhending av sensitive dokumenter.
  • Som alternativ vil abonnement, kan det avtales at dere kontakter oss ved full dunk, og vi henter og setter ut ny dunk samtidig.
  • Vi frakter beholderen til vårt godkjente makuleringsanlegg.
  • Vårt godkjente personale overvåker at dokumentene blir makulert og avhendet på korrekt måte.