Om Retura SHMIL

Retura Shmil AS tilbyr containerutleie til private og bedrifter, samt renovasjonstjenester til næringslivet på Helgeland. Vi har mottaksanlegg i byene Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen, men dekker samtlige 11 kommer; Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

Vi håndterer blant annet ordinært avfall, avfall fra oppdrettsnæringen og farlig avfall. Videre står vi for utleie eller salg av oppsamlingsenheter, transport, sortering og eksport av avfall til sluttbehandling (materialgjenvinning, energigjenvinning, ombruk eller deponi).

På eiersiden har vi SHMIL IKS (90%) og Østbø AS (10%). Vi har også Franchise-avtale med Retura Norge, som er en landsdekkende aktør på avfallshåndtering for næringslivet. Dette gjør oss til en solid aktør, med stor faglig kompetanse.

Retura Shmil