Forurenset masse

Retura shmil forurenset masse

Masser som skal leveres til deponi, må deklareres og analyseres før de kan leveres. Det er viktig å ta kontakt med Retura Shmil for å avklare leveransen på forhånd. Vi er behjelpelige med veiledning i forbindelse med denne prosessen.

Forurensede masser kan være:

  • Masser der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger terskelverdiene for rene masser.
  • Eksempler på masser som kan være forurenset er bygningsmasser og masser hentet fra områder som blir/har blitt brukt av bensinstasjoner, gartnerier, skipsverft, galvaniske bedrifter og gruver, masser med oljesøl.

Retura Shmil tar imot frourensede masser i samarbeid med SHMIL IKS.