Komprimerende utstyr

komprimator retura shmil

Hensikten med å komprimerer avfall er først og fremst å spare transportkostnader og belastning på miljøet. I tillegg frigjør det arealer og lagerplass.

For at komprimering skal være lønnsomt, betinger det at du har større avfallsmengder.