Retur av metall

Metall egner seg godt for gjenvinning. Mange typer metall kan smeltes om flere ganger og fortsatt beholde en tilfredsstillende kvalitet. Dette sparer råstoff og energi. De vanligste skrapmetallene er jern, kobber, aluminium, sink, bly, tinn, nikkel, krom og legeringer av disse.

Metallavfall må være fritt for spesialavfall og EE-avfall.

Metallavfall leveres til fragmentering; det vil si opphugging i små biter. Ikke-metallisk materiale som plast, gummi, tekstiler, treverk skilles ut. Ulike metaller separeres og smeltes om/gjenvinnes til nye produkter.

Bruk av returmetall som råstoff i produksjon av nytt metall krever vesentlig mindre energi. Energibehovet ved omsmelting av aluminium utgjør eksempelvis bare 5 % av hva produksjon av nytt metall krever