Rådgivning

Retura Shmil - rådgivning

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som stadig krever mer spesialkunnskap. Vi i Retura kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de rette avfallsløsningene – som tar hensyn til både miljø og økonomi.

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, man sparer både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Alt dette er i trygge hender med Retura på laget. Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. Kort sagt, vi vet hvordan vi skal hjelpe deg og miljøet på beste måte!

VÅR VEI TIL GODE AVFALLSLØSNINGER:

  • Kartlegging av kundens situasjon og behov
  • Utarbeidelse av avfallsløsning
  • Relevante lover og forskrifter
  • Oversikt over avfallstyper og mengder
  • Sorteringsløsninger/oppsamlingspunkt
  • Hentefrekvens/transport
  • Utarbeidelse av avfallsplan
  • Opplæring av ansatte i forbindelse med oppstart
  • Målsettinger/oppfølging