Næringsrenovasjon

Retura Shmil - renovasjon næring
  • Mottak av alle typer avfall
  • Utleie, transport og tømming av dunker og containere
  • Langtidsleie og korttidsleie
  • Tømming på faste ruter eller på anrop
  • Avfallsplaner
  • Abonnementsordning
  • Avfallsstatistikk – månedlig, kvartalsvis eller årlig
  • Kildesortering
  • Poser og oppsamlingsutstyr
Vår utstyrspark