Farlig avfall fra bedrift

Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Dersom du ønsker mer info om farlig avfall, finner du det her: FARLIG AVFALL