Byggeavfall

Retura Shmil - byggeavfall

Bygg- og anleggsbransjen er pålagt å kildesortere byggavfall. Det kreves avfallsplan for alle nybygg over 300 kvadratmeter og for riving og rehabilitering av bygninger over 100 kvadratmeter.

Et grundig forarbeid sikrer løsninger som er miljøriktige, økonomiske og praktiske. Retura Shmil har høy kompetanse innen planlegging av avfallsløsninger og bistår gjerne våre kunder med å utarbeide avfallsplaner.

Bygge- og rivningsavfall kan være avfall som:

  • Trevirke
  • Gips
  • Papp og papir
  • Plast
  • Forskjellige typer farlig avfall