Avfall fra oppderettsnæring

Retura Shmil - kobberslam

Vi har gode løsninger for avfall fra oppdrettsnæring og fiskeindustri.

Impregnerte nøter som ikke kommer fra notvaskerier (eks. oppdrettere) må Retura Shmil først få dokumentasjon på at nøtene er fri for sykdommer. Jfr. krav fra Mattilsynet. Alternativt må kunden selv levere nøtene til notvaskeri. Nøter vaskes for å hindre smittefare.

Avfallet blir sendt til materialgjenvinning eller forbrenning i Sverige eller Europa.