Sikkerhetsmakulering

Fakta om sikkerhetsmakulering


  • Beskrivelse: Papir til makulering
  • Hva kan leveres: Papir som skal makuleres. Dokumenter med sensitiv informasjon.
  • Hva kan ikke leveres: Papir i permer og plastomslag.
  • Behandling: Beholder hentes hos kunde. Plombering settes på under oppsyn av kunde. Plombert beholder fraktes til destruksjon på godkjent anlegg.
  • Avsetning: Håndteres på eget anlegg eller sendes til godkjent anlegg for destruksjon.