Papir

Fakta om papir


  • Beskrivelse: Papir og lesestoff
  • Hva kan leveres: Kopipapir, aviser, ukeblader, tidsskrifter, brosjyrer, skrivepapir, konvolutter u/vindu, telefonkataloger, bøker med myke permer.
  • Hva kan ikke leveres: Brunt papir (kartong, bølgepapp, kraftpapir), innpakningspapir, drikkekartong, tørkepapir, makulert papir, urent eller vått papir
  • Behandling: Papiret sorteres og presses i baller
  • Avsetning: Materialgjenvinning. Benyttes som råstoff i bla avispapir.