Hageavfall

Fakta om hageavfall


  • Hva kan leveres: Kvister, grener, løv ol.
  • Hva kan ikke leveres: Treverk, store røtter, restavfall
  • Behandling: Kvernes på anlegget i Mosjøen
  • Avsetning: Benyttes i behandling av slam