CU-slam, nøter og tauverk

Fakta om CU-slam, nøter og tauverk


  • Hva kan leveres: Avfall fra oppdrettsnæring og fiskeindustri.
  • Behandling: Impregnerte nøter som ikke kommer fra notvaskerier (eks. oppdrettere) må Retura Shmil først få dokumentasjon på at nøtene er fri for sykdommer. Jfr. krav fra Mattilsynet. Alternativt må kunden selv levere nøtene til notvaskeri. Nøter vaskes for å hindre smittefare.
  • Avsetning: Materialgjenvinning eller forbrenning.
  • Ytterligere info: Sendes til Sverige eller Europa.