Nytt kulturhus i Sandnessjøen – Retura Shmil står for avfallsbehandlingen.

Retura Shmil - kulturhus

Retura Shmil AS tar seg av all avfallshåndtering under oppføring av det nye kulturhuset i  Sandnessjøen.