Treverk

Fakta om treverk


  • Beskrivelse: Ubehandlet og behandlet (malt/lakkert) treverk.
  • Hva kan leveres: Planker og bjelker, paller og trekasser, dører og innredninger av treverk,  spon- og finèrplater.
  • Hva kan ikke leveres: Treverk med større beslag, impregnert treverk, laminater, gipsplater.
  • Behandling: Knuses
  • Avsetning: Sendes til Sverige for brensel i biobrenselanlegg.