Treverk – impregnert

Fakta om impregnert treverk


  • Beskrivelse: Alle typer impregnert treverk.
  • Hva kan leveres: CCA-impregnert treverk, kreosotimpregnert treverk, nytt impregnert treverk.
  • Hva kan ikke leveres: Treverk med store metallbeslag.
  • Behandling: Sorteres og kvernes.
  • Avsetning: Sendes til forbrenningsanlegg i Norge med tillatelse til å destruere. Forbrennes ved høy temperatur.
  • Ytterligere info: Farlig avfall. Krever deklarasjon.