Stein, grus og jord

Fakta om stein, grus og jord


  • Hva kan leveres: Rene uorganiske masser.  Avfall som ikke omdannes fysisk, kjemisk eller biologisk
  • Hva kan ikke leveres: Forurenset masse, armering.
  • Behandling: Deponi
  • Avsetning: Fyllmasse.