Smittefarlig avfall

Fakta om smittefarlig avfall


  • Beskrivelse: Smittefarlig avfall fra laboratorier, medisinsk- og veterinærmedisinsk virksomhet.
  • Hva kan leveres: Kanyler, skalpellblader, petriskåler, objektglass, reagensrør med blod, puss eller vevsrester. Biopsier, forbindingsmateriale, blodposer, vevsektripasjoner, bløtvev fra småkirurgi og lignende fra pasienter med alvorlige infeksjoner. Skal være emballert i godkjente bokser.
  • Hva kan ikke leveres: Animalsk avfall, patologisk materiale som knokkelholdig vev.
  • Behandling: Destrueres ved høy temperatur i godkjent forbrenningsanlegg. Boksene brennes sammen med avfallet.
  • Avsetning: Sendes til Sverige til forbrenning med tillatelse til å brenne slikt avfall.
  • Ytterligere info: Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. (FOR 2005-10-11 nr. 1196)