PP-sekk

Fakta om PP-sekk


  • Beskrivelse: Storsekk av PP-plast
  • Hva kan leveres: Storsekk av PP-plast. Leveres med innersekk.
  • Hva kan ikke leveres: Urene sekker med produktrester, folieplast, isopor EPS, flasker og kanner.
  • Behandling: Sorteres og presses i baller før transport til materialgjenvinner.
  • Avsetning: Materialgjenvinnes. Benyttes som råstoff i nye plastprodukter.
  • Ytterligere info: www.grontpunkt.no