Plastflasker, kanner og brett

Fakta om plastflasker, kanner og brett


  • Beskrivelse: Flasker, kanner og brett av plast.
  • Hva kan leveres: plastflasker og kanner, plastbokser og begre, plastspann og dunker, plasttønner og fat inntil 100L, tom og tørr plastemballasje for maling, lim og lakk.
  • Hva kan ikke leveres: Flasker og kanner med materialrester, hardplast som bildeler, hagemøbler, leker etc., emballasje som har inneholdt farlig avfall.
  • Behandling: Sorteres og presses før transport til gjenvinner.
  • Avsetning: Benyttes som råstoff til nye plastprodukter, for eksempel fleece.
  • Ytterligere info: www.grontpunkt.no