Papp

Fakta om papp


  • Beskrivelse: Bølgepapp og massivpapp.
  • Hva kan leveres: Bølgepapp, kartong, pappemballasje, pappesker, brunt papir.
  • Hva kan ikke leveres: Drikkekartong, papir, engangstallerkener, drikkebeger, vokset eller plastbelagt papp, papp forurenset med matavfall, restavfall og frukt.
  • Behandling: Pappen presses i baller
  • Avsetning: Materialgjenvinning. Benyttes som råstoff i nye papp-produkter.