Landbruksplast

Fakta om landbruksplast


  • Hva kan leveres: Rundballeplast, folieplast fra landbruk og næringsliv.
  • Hva kan ikke leveres: Band, nett, forurenset og skitten plast.
  • Behandling: Sorteres før transport til gjenvinner.
  • Avsetning: Materialgjenvinning