Isolerglass med PCB

Fakta om isolerglass med PCB


  • Beskrivelse: Isolerglassruter med PCB
  • Hva kan leveres: Norske vinduer produsert i perioden 1965 – 1975. Vinduer produsert i utlandet fra 1965 – 1979. Rutene må være hele.
  • Hva kan ikke leveres: Vinduer som inneholder klorparafiner. Trerammer skal ikke demonteres fra karm
  • Behandling: PCB finnes mellom karm og vindu. Karm og ytterste del av vinduet separeres fra resten av vindusglasset. Karm og ytterste del av vinduet destrueres slik at PCB brytes ned.
  • Avsetning: Sendes til forbrenningsanlegg i Sverige med tillatelse til å brenne slikt avfall.
  • Ytterligere info: Må deklareres. www.ruteretur.no