Isolerglass med klorparafiner

Fakta om isolerglass med klorparafiner


  • Beskrivelse: Isolerglassruter med klorparafiner
  • Hva kan leveres: Vinduer produsert fra 1976 – 1990, rutene må være hele, knuste ruter må samles opp i brennbar emballasje.
  • Hva kan ikke leveres: Vinduer som inneholder PCB.
  • Behandling: Sendes til forbrenningsanlegg.
  • Avsetning: Sendes til forbrenningsanlegg i Sverige med tillatelse til å brenne slikt avfall.
  • Ytterligere info: Må deklareres. Stoffnr.7158