Glass og metall

Fakta om glass og metall


  • Beskrivelse: Glass- og metallemballasje
  • Hva kan leveres: Glassemballasje, glassflasker, metallemballasje, løse korker og lokk av metall.
  • Hva kan ikke leveres: Porselen og keramikk, vindusglass og bilruter, medsinglass, herdet glass, annet metall.
  • Behandling: Sorteres og knuses
  • Avsetning:Materialgjenvinning. Metall smeltes og benyttes til nytt metall. Glass smeltes og benyttes om tilsetning i isolasjonsmaterialer og glassbetong. Sendes til Fredrikstad.
  • Ytterligere info: www.glassmetall.no www.glassgjenvinning.no