Drikkekartong

Fakta om drikkekartong


  • Beskrivelse: Drikkekartong og lettkartong
  • Hva kan leveres: Drikkekartong, juicekartong, sausekartong, puddingkartong, flytende skylle- og vaskemiddelkartong
  • Hva kan ikke leveres: Kartonger med innhold, urene og våte kartonger
  • Behandling: Kartongen presses i baller
  • Avsetning: Materialgjenvinning i Sverige. Benyttes som råstoff i bla. emballasjekartong, kontorkartong, konvolutter og papir.
  • Ytterligere info: www.grontpunkt.no