Brannavfall

Fakta om brannavfall


  • Hva kan leveres: Komplekst avfall etter brann, forkullet og utbrent. Aske/oppsop.
    • Hvis mistanke om farlig avfall skal avfallet tas prøve av for analyse
    • Brannavfall der man vet det er innhold av asbest/eternitt, klassifiseres dette som asbest.
    • Asbest leveres forskriftsmessig pakket til godkjent deponi.
  • Behandling: Avhenger av avfallets innhold og karakter
  • Avsetning: Avhenger av avfallets type

Ta kontakt med oss for spørsmål om brannavfall, så hjelper vi deg.