Betong

Fakta om betong


  • Beskrivelse: Betong uten forurensing
  • Hva kan leveres: Knust eller klippet betong.
  • Hva kan ikke leveres: Betong forurenset med: Olje, treverk, jord, grus, armeringsnett, varmekabler.
  • Behandling: Knuses ned til ulike fraksjoner.
  • Avsetning: Benyttes som forsterkningslag på egen eller annen godkjent byggeplass. Fyllmasse på godkjent deponi.