Avvannet slam

Fakta om avvannet slam


  • Hva kan leveres: Kloakkslam
  • Behandling: Leveres til kompostering.
  • Avsetning: Leveres til eksempelvis Mosjøen eller Ecopro i Verdal.