Asfalt

Fakta om asfalt


  • Hva kan leveres: Frest eller oppgravd asfalt.
  • Hva kan ikke leveres: Asfalt med steinkulltjære.
  • Behandling: Leveres til gjenbruk.
  • Avsetning: Leveres til eks. godkjent mottak eller kommuner for gjenbruk