Optibagavfall

Fakta om optibagavfall


  • Beskrivelse: Avfall sortert etter fraksjon
  • Hva kan leveres: Grønne poser – matavfall. Oransje poser – drikkekartong. Blå poser – emballasjeplast. Hvite poser – restavfall.
  • Hva kan ikke leveres: Papp og papir, EE-avfall, større enheter restavfall.
  • Behandling: Avfallet hentes inn og sorteres på Optibag-anlegget i Mosjøen.
  • Avsetning: Fargede poser sendes til materialgjenvinning. Hvite poser går til forbrenning med energigjenvinning.