Metall

Fakta om metall


  • Beskrivelse: Alle typer skrapmetall
  • Hva kan leveres: Alle typer rene metallprodukter, slik som: tomme fat, kapp av metall, plater, sykler, aluminiumsrør
  • Hva kan ikke leveres: Bly, bilfelger med blylodd, metallspann med malingsrester, gass- og trykkbeholdere.
  • Behandling: Sorteres før transport til materialgjenvinning.
  • Avsetning: Smeltes og benyttes som råvare til industri i Skandinavia, Europa og Asia.