Gips

Fakta om gips


  • Beskrivelse: Gipsplater og kapp av gips
  • Hva kan leveres: Gipsplater, kapp og biter av gipsplater fra nybygg, rivning eller rehabilitering.
  • Hva kan ikke leveres: Treverk plast, papp og isolasjon skal være fjernet fra gipsplatene, forurenset gips, våt gips.
  • Behandling: Kvernes og gjenvinnes til nye gipsplater
  • Avsetning: Sendes til Gipsrecycling for materialgjenvinning