Asbest

Fakta om asbest


  • Beskrivelse: Asbestholdige bygningsmaterialer.
  • Hva kan leveres: Alle byggematerialer som inneholder asbest som; Eternitt, gulvfliser, akustikkplater, rørisolasjon og lignende
  • Hva kan ikke leveres: Asbest skal leveres fritt for andre materialer og skal være pakket i tett plast ihht lovverket.
  • Behandling: Legges på pall og pakkes i tett plast. Bruk verneutstyr.
  • Avsetning: Legges på eget område på godkjent deponi, dekkes med egnede masser for å hindre spredning av asbestfibre.
  • Ytterligere info: Må deklareres. Asbestforskriften (FOR 2005-04-26-362) http://www.arbeidstilsynet.no/