Avfall

Innen næringslivet oppstår det et utall avfallstyper som krever forskjellig innsamling og behandling. Her ser du hvilke avfallsfraksjoner vi har, og hva slags behandling det får.