Viktig informasjon

Dette skal IKKE legges i containeren:

Farlig avfall:

  • Olje, maling, lim, lakk og løsemidler.Plantevernmidler, andre kjemikalier, væsker og stoffer.
  • Batterier, lysstoffrør og PCB-holdig avfall.
  • Brann- eller eksplosjonsfarlige materialer
  • Smittefarlig avfall
  • Radioaktivt avfall.
  • Klorparafinvinduer.
  • Asbest og eternitt

Våtorganisk avfall:

  • Matavfall
  • Frityroljer og lignende

Er du i tvil om hva som kan legges i containeren? Ta kontakt med oss.

Vi hjelper deg å finne gode løsninger for avfallshåndtering.Vi garanterer at avfallet håndteres på en forsvarlig måte og i samsvar med lover og forskrifter.

Ikke overfyll containeren – den skal fraktes forsvarlig på veg.